Doel van het project

Door het opknappen van de sloep worden deelnemers persoonlijk sterker, wordt hun maatschappelijke zelfredzaamheid vergroot, doen zij arbeidsritme op en leren zij (technische) vaardigheden.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Leren samenwerken, durven vragen, omgaan met belemmeringen, vergroten van het probleemoplossend vermogen, assertiever worden, netwerk uitbreiden, leren en oefenen de Nederlandse taal.

PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Versterking werknemerscompetenties, leren (oude) technieken en ervaren de Nederlandse arbeidscultuur. Deze ervaring geeft richting aan een vervolgopleiding, waarmee de kans op een betaalde baan substantieel toeneemt.